GENEL KURUL
Yönetim Kurulu 2022 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yönetim Kurulu 2022 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yönetim Kurulu 2021 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yönetim Kurulu 2021 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yönetim Kurulu 2020 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yönetim Kurulu 2020 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları-1
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları-2
Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
2022
2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tutanağı
2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısına Davet
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı – Erteleme
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2022 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
2021
2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tutanağı
2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısına Davet
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı – Erteleme
2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2021 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
2020
2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tutanağı
2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısına Davet
2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı – Erteleme   
2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2020 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2020 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
2019
2019 Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Tutanağı 
2019 Olağan Genel Kurul 2. Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2019 Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
2019 Olağan Genel Kurul 2. Toplantısına Davet
2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı – Erteleme
2019 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
2019 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
2019 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2018
2018 Olağan Genel Kurul Çağrısı
2018 Olağan Genel Kurul Haziran Cetveli
2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2018 Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu
2018 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2017
2017 Olağan Genel Kurul Çağrısı
2017 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2017 Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu
2017 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2016
2016 Olağan Genel Kurul Çağrısı
2016 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2016 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2016 Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu
2016 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2015
2015 Olağan Genel Kurul Çağrısı
2015 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2015 Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu
2015 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2014
2014 Olağan Genel Kurul Çağrısı
2014 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2014 Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu
2014 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2013
2013 Olağan Genel Kurul Çağrısı
2013 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2013 Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu