KURUMSAL YÖNETİM

Etik Kurallar
Etik Kurallar
Kar Dağıtım Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Bilgilendirme Politikası
Bilgilendirme Politikası
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2020 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2019 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2018 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2018 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası
İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Kaynakları Politikası
Tazminat Politikası
Tazminat Politikası
Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve Yardım Politikası
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu