SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler*
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı(TL)
Sermayedeki Payı(%)
Oy Hakkı Oranı(%)
M.V. HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
4.612.645,24 15,38 15,38
DİĞER 25.387.354,76 84,62 84,62
TOPLAM 30.000.000 100 100

*Bu tablodaki veriler Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından yayımlanmakta ve güncellemekte olup güncel bilgiye Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yer alan Şirketimiz sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
30.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı 70.000.000 TL
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı Para Birimi
Sermayedeki Payı(%)
HÜSEYİN MURAT VARGI
3.182.725 TRY 10,61
Fiili Dolaşımdaki Paylar*
Borsa Kodu
Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı (TL)
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı (%)
HUBVC
25.218.448,89 84,06

*Bu tablodaki veriler Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından yayımlanmakta ve güncellemekte olup güncel bilgiye Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yer alan Şirketimiz sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 300.000 TRY 1
Yönetim Kurulu Seçimi İmtiyazı
İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 29.700.000 TRY 99 Yoktur
İşlem Görüyor